O nás

Sme multidisciplinárny tím – psychologička, logopédka, špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou v  poradenstve rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a  s rizikovým vývinom v ranom veku.

Náš tím

PaedDr. Martina Rzymanová
Riaditeľka, špeciálna pedagogička
Mgr. Beáta Sedláková
Logopédka
PhDr. Martina Rešetárová
Psychologička

„Veríme, že každé dieťa, aj dieťa so zdravotným znevýhodnením, má rovnaké potreby ako každé iné dieťa. Potrebuje lásku, prijatie, porozumenie. Sprevádzame rodiny na ceste prijatia a porozumenia potrebám dieťaťa, ktorého vývin nie je celkom ideálny.“

Služby poskytujeme
Pre prijatie do starostlivosti je potrebná žiadosť zákonného zástupcu a odporúčanie
Dokumenty na stiahnutie