Podporte nás

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do 7 roku veku

Mnoheľova 828/23, Poprad (v budove SPŠ v Poprade)

tel: 0915 503 447

mail: poradna.nasedieta@gmail.com

IČO: 55620833

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo bankového účtu: SK23 5600 0000 0012 4434 7005