Balíčky služieb

Spolupráca s materskými školami

V rámci našich špecializovaných služieb pre klientov vo veku do 7 rokov veku sa snažíme intenzívne spolupracovať s materskými školami, ktoré naši malí klienti navštevujú:

Porucha sluchu

Prevazívna vývinová porucha

Komplexná a vysokošpecializovaná diferenciálna diagnostika